Pasar al contenido principal
x

Sjømatforedling (Seafood Processing )

Idioma

Noruego Bokmål

Formato del curso On-site
Fecha 2021-01-11 - 2021-05-07

Faglig innhold

 • Slakting og ferskpakking, kjøling
 • Lagring og holdbarhet
 • Pakking og rundfrysing av fisk
 • Filetering og filetprodukter
 • Farseprodukter og varmebehandling
 • Filetpakking og frysing
 • Emballasje og pakking
 • Tilsetningsstoff
 • Salting og saltede produkter
 • Tørking og tørkede produkter
 • Røyking og røykte produkter
 • Teknologi for skalldyr og skjell
 • Sensorikk
 • Interntransport, sortering, veiing og registrering
 • Gjeldende lover og forskrifter

Prerrequisitos

Krever opptak til studieprogram:

 • Biomarin innovasjon (298BMI)
Anbefalte forkunnskaper

MB201812 Mikrobiologi og hygiene, MB101510 Bransjelære

Resultados del aprendizaje

Kunnskap:

 • ha demonstrert kunnskap og forståelse for ulike prosesser innen sjømatforedling.
 • kjenne til forsknings - og utviklingsarbeid innen området sjømatforedling.
 • ha grunnlag for videre fordypning innenfor sjømatforedling eller i utviklingsprosjekt i egen bedrift.

Ferdigheter:

 • kunne sette opp realistiske utbytteanslag og anslag over forbruk av energi og forbruksmateriell.
 • kunne kommunisere med relevant ekspertise innenfor og utenfor bedriften og kunne presentere resultatdokumentasjon.

Kompetanse:

 • kunne medvirke til en bærekraftig ressursforvaltning, en sikker matproduksjon og ivareta bedriftens interesser på en optimal måte innenfor gjeldende lover og forskrifter.

Archivos/Documentos

Categorías CINE (ISCED)

Biología
Pesquerías