Pasar al contenido principal
x

Fisketeknologi (Fish Processing Technology )

Idioma

Noruego Bokmål

Formato del curso On-site
Fecha 2020-08-10 - 2020-12-18

Emnets innhold:

I kurset vil det bli gått gjennom sentrale prosesser for videreforedling av fisk og skalldyr. Dette inkluderer metoder for slakting/sløying, kjøling og nedskjæring i tillegg til videreforedlingsmetoder som frysing, salting, røyking, graving, raking, tørking, varmebehandling og produksjon av tran/olje/mel. Videre vil det bli gjennomgått utarbeidelse av produksjonsplaner, oppbygging av produksjonslokaler samt utforming og valg av installasjoner og maskiner.

Gjennom kurset skal kandidatene selv planlegge et slakte og videreforedlingsanlegg av laks. Arbeidet med planlegging innbefatter utforming av produksjonsplaner, prosesskjemaer og prosessbeskrivelser, og enkle plantegninger. Systemer for utnyttelse av biprodukter og avfall/avløpsbehandling skal også inkluderes.     

Prerrequisitos

Råvarekunnskap på fisk eksempelvis MVI274 eller HFX206 eller tilsvarende.

Resultados del aprendizaje

kjenne til de meste sentrale bearbeidings og videreforedlingsprosesser for fisk

  • inneha detaljert kunnskap om hvordan selve fiskemuskelen påvirkes, og hva dette gjør med smak og holdbarhet og hvordan dette kan varieres.
  • kunne utarbeide produksjonsplaner for et fiskeforedlingsanlegg, inklusive inntak av råvarer og utsending av ferdigvarer
  • kunne utforme enkle skisser og planer for oppbygging av et fiskefordelingsanlegg.

Archivos/Documentos

Categorías CINE (ISCED)

Mecánica y profesiones afines a la metalistería
Pesquerías