Pasar al contenido principal
x

Oseanografi (Oceanography )

Idioma

Noruego Bokmål

Formato del curso On-site
Fecha 2020-08-10 - 2020-12-18

Kort om emnet

Dette emnet gir en bred introduksjon til fysisk/dynamisk oseanografi. Fokus vil være på havenes fysiske struktur og sirkulasjon, termodynamiske og dynamiske budsjetter, og gunnleggende fysiske prosesser som påvirker disse.

Prerrequisitos

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs/ ekskursjoner er det et krav at du har bestått et HMS kurs i feltsikkerhet.

Proceso de aplicación

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Resultados del aprendizaje

Etter å ha tatt dette emnet skal du kunne:

 • være fortrolig med havvannets fysiske egenskaper, inkludert begreper som potensiell tetthet og statisk stabilitet
 • redegjøre for sentrale termodynamiske og dynamiske bevaringsligninger, inkludert nyttige forenklede balanser
 • skissere momentum- og energiutvekslingen med atmosfæren og de fysiske prosesser som påvirker disse
 • ha oversikt over den generelle havsirkulasjonen, forstå drivkreftene og mekanismene bak forskjellige typer (vind- og tetthetsdreven) sirkulasjon
 • ha grunnleggende forståelse av hvordan havsirkulasjon påvirker jordas klima

Archivos/Documentos

Categorías CINE (ISCED)

Oceanografía física y química