Pasar al contenido principal
x

Strømningsmekanik - teknisk kursus (Hydrodynamics - Technical Course )

Idioma

Danés

Formato del curso On-site
Fecha 2021-01-04 - 2021-01-22

Overordnede kursusmål

At introducere de studerende til den mere praktiske hydraulik og hydrodynamik, dels ved at udføre forsøg i en strømrende, dels ved at beregne strømningen teoretisk og sammenligne med egne målinger.

Kursusindhold

Der udføres forsøg i Vandbygningslaboratoriet, bygn. 114.

Der arbejdes med en række forskellige forsøg, f.eks.:

 • Impulsstråle
 • Strømkræfter på omstrømmede konstruktioner
 • Strømning over/under og krafter på overløb/stigbord
 • Strømning gennem kølevandsindtag
 • Flydestabilitet
 • Sandtransport og naturlig dybde i vipperende
 • Fremadskridende sinusbølger

Der kræves en stor del af selvstændighed i udførelsen af forsøgene for herved at opnå en fornemmelse af strømmende væskers dynamik.

Prerrequisitos

Recommended prerequisites

41102 Strømningsmekanik 1, Databehandling foregår typisk med Excel eller Matlab (Python eller R) suppleret med Maple.

Resultados del aprendizaje

En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:

 • Organisere samarbejde i mindre grupper ­(4-5 personer)
 • Gennemføre simple laboratorieforsøg i strømrender
 • Være i stand til selvstændigt at kunne gennemskue hvad der bør måles for at beskrive en strømmende bevægelse.
 • Være i stand til at beskrive vandspejlsforløb, f.eks. i ikke-ensformige strømninger.
 • Være i stand til at måle tryk og beregne strømkræfter.
 • Være i stand til at beskrive energiforholdene i strømmende vand, f.eks. i et hydraulisk spring, rørsystemer.
 • Fortolke og vurdere målinger
 • Planlægge og gennemføre projekter, herunder at formulere hypoteser og drage konklusioner.
 • Skrive en teknisk rapport, inklusive kildehenvisninger og citationer.

Archivos/Documentos

Categorías CINE (ISCED)

Estadística
Mecánica y profesiones afines a la metalistería