Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Sarjana Muda Sains (Kepujian) Logistik dan Pengangkutan Maritim (Bachelor of Science (Honors) in Maritime Logistics and Transportation )

Type
Bachelor (ISCED 2011 level 6)
Taal

Bahasa Malaysia

Cost RM 2314/Year

Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan (FSTP) ditubuhkan serentak dengan penubuhan UPNM yang memulakan tahun pengajiannya pada sesi akademik 2007/2008 bagi melahirkan graduan tentera dan awam untuk keperluan pertahanan negara terutamanya dalam bidang sains nautikal, teknologi maritim, keselamatan komputer and sistem cerdas.

Selaras dengan penubuhan Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan (FSTP) ini juga, tumpuan diberikan kepada pengajian pasca siswazah. Pada tahun 2014, FSTP akan memberi tumpuan kepada bidang Digital Forensik, Visualisasi dan Simulasi.

VISI

Menjadi fakulti terkemuka untuk pengajaran, penyelidikan dan perkhidmatan profesional dalam bidang Sains dan Teknologi Pertahanan.

MISI

Fakulti komited untuk melahirkan pemimpin holistik, meneroka ilmu dan berkhidmat untuk kesejahteraan manusia sejagat berteraskan Sains dan Teknologi Pertahanan.

OBJEKTIF

  1. Menerajui pengajian yang berorientasikan bidang Sains dan Teknologi Pertahanan dan Keselamatan.
  2. Melahirkan modal insan yang berpengetahuan dan pemimpin intelektual yang berkarakter dalam akademik dan profesional dalam bidang Sains dan Teknologi Pertahanan.
  3. Menjalankan penyelidikan, pembangunan dan inovasi dalam bidang Sains dan Teknologi Pertahanan.
  4. Menjadi fakulti terkemuka dalam menjana ilmu yang berteraskan Sains dan Teknologi Pertahanan.

MOTO

Mengilhamkan Inovasi Sains dan Teknologi Pertahanan

Structurele componenten
Thesis/Dissertation
Ship training
Internship/Workplace experience
International component
Practical/Field work
Language training

ISCED Categories

Projectmanagement
Persoonlijke vaardigheden en communicatie
Oceaangeletterdheid
Maritieme economie
Logistiek en bedrijfsvoering scheepsvaart
Marien and maritiem recht
Near- en offshore infrastructuur
Veiligheid
Maritieme veiligheid