Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Avansert Logistikk Innen Maritim Industri (Advanced Logistics in the Maritime Industry )

Taal

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Datum 2020-08-17 - 2020-12-20

Kurset skal gi studentene en dyp forståelse og oversikt over toppmoderne og nye nasjonale og internasjonale løsninger (hva som eksisterer, ansvar, organisering etc.) med hensyn til følgende emner:

 • Offshore aktivitetsbeskyttelse og kyst- og sjøovervåkingsløsninger (O&G-installasjoner, vindturbiner, fiskegårder, tidevannsparker etc.).
 • Spor og sporing av sjøtrafikk og personell. Formål og teknologiske anvendbare løsninger.
 • Beredskapsløsninger for håndtering av forskjellige typer uønskede marine hendelser og ulykker
 • Forbedret kommunikasjons- og logistikkplanlegging med skybasert e-navigasjon - avanserte nasjonale og internasjonale løsninger.

Prerequisites

Krever opptak til studieprogram:

Ledelse av krevende maritime operasjoner (MLAKMO)

Learning outcomes

Etter å ha bestått eksamen forventes det at kandidaten:

Kunnskap:

 • Har fått en grundig forståelse og oversikt over avanserte løsninger og nye løsninger innen det faglige feltet avansert logistikkplanlegging for krevende marin drift
 • har grundig kunnskap om vitenskapsteorier og metoder innen avansert operasjonslogistikk
 • kan anvende kunnskap til nye typer avanserte operasjoner
 • kan analysere faglige problemer på grunnlag av historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet til det faglige feltet av avansert logistikk

Ferdigheter:

 • kan analysere og håndtere kritisk med forskjellige informasjonskilder og bruke dem til å strukturere og formulere vitenskapelige argumenter innen logistikkplanlegging
 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og tolkninger innen logistikkplanlegging og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemer
 • kan gjennomføre et uavhengig, begrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i samsvar med gjeldende normer for forskningsetikk

Generell kompetanse:

 • kan analysere relevante faglige, faglige og forskningsetiske problemer
 • kan anvende sin kunnskap og ferdigheter på nye områder for å utføre avanserte oppgaver og prosjekter
 • kan kommunisere om faglige spørsmål, analyser og konklusjoner innen avansert operasjonslogistikk, både med spesialister og allmennheten
 • kan bidra til nye tenke- og innovasjonsprosesser innen avansert logistikk

Files/Documents

ISCED Categories

Logistiek en bedrijfsvoering scheepsvaart
Conservatie en milieumanagement