Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Akvakultur og fiskesykdommer (Aquatic Animal Medicine and Fish Health )

Taal

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Datum 2021-01-04 - 2021-06-25

Emnets innhold:

 • Akvamedisin
 • Produksjonsprinsipper/produksjonssyklus av laks/ørret
 • Smoltifisering hos anadrome fiskearter
 • Fiskesykdommer hos oppdrettsfisk, ferskvann- og sjøvann
 • Fiskepatologi
 • Forebyggende og terapeutiske prinsipper
 • Fiskevelferd
 • Vannkvalitet
 • Reproduksjon og avl hos oppdrettsfisk, med vekt på atlantisk laks

Prerequisites

VET301+VET302+VET303+VEt304+VET305+VET306+VET307+VET308+VET309

Anbefalte forkunnskaper:

Blokker tidligere i studiet. Anatomi, fysiologi og biokjemisk forhold hos fisk har blitt undervist tidligere i ulike kurs og forelesninger. Grunntrekkene i norsk lakseoppdrett har også blitt presentert. 

Learning outcomes

 • Blokken danner grunnlag for at studenten etter endt studium behersker følgende «Day one skills» til EAEVE: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.10, 3.14, 3.18, 3.19, 3.20

Etter endt undervisning skal studenten:

 • Ha kunnskaper om oppdrettsnæringens struktur, hovedtrekk i produksjonssyklus og de viktigste infeksjons- og produksjonssykdommene hos atlantisk laks og regnbueørret i oppdrett
 • Ha grunnleggende kjennskap til livssyklus for atlantisk laks, regnbueørret og andre relevante arter i oppdrett, slik som rensefisk.
 • Ha kunnskaper om infeksiøse og produksjonsrelaterte sykdomstilstander i de ulike fasene av produksjonssyklus med vekt på forhold knyttet til introduksjon av agens (smittekilder), vert-agensforhold og miljøforhold.
 • Kunne prinsipper for sykdomsforebyggelse, inkludert smittebegrensning, og kunne prinsippene for vaksinasjon under oppdrettsforhold.
 • Kunne diagnostisere de ulike infeksjonssykdommene hos oppdrettsfisk og villfisk med utgangspunkt i histologiske preparater, gi en generell beskrivelse av patologiske forandringer og angi mulige differensialdiagnoser.
 • Kunne gjennomføre obduksjon av fisk og vite hvordan prøver skal tas ut for innsendelse til et diagnostisk laboratorium.
 • Gjennomføre parasittundersøkelser av fisk.
 • Kjenne til de grunnleggende krav til god vannkvalitet ved oppdrett av laks og ørret, spesielt i ferskvannsfasen.
 • Kjenne til hvordan man vurderer velferd hos fisk under produksjonsforhold og de viktigste velferdsindikatorer. 
 • Kjenne til hovedprinsippene for genetisk seleksjon i lakseavl. 
 • Kjenne til lovverket som omhandler sykdomskontroll, bekjempelse, og velferd hos oppdrettsfisk. 

Files/Documents

ISCED Categories

Biologie
Aquacultuur
Visserij
Veterinaire wetenschappen