Skip to main content
x

Marin teknikk - Hydrodynamikk (Marine Technology - Hydrodynamics )

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2021-01-11 - 2021-05-07

Kurset gir studentene en innføring og bakgrunn i de forutsetninger vi gjør for marin fluidmekanikk, og forklarer teorien og metodene som brukes for å kunne beskrive og beregne regulære bølger, krefter fra bølger og bevegelsesrespons i regulære bølger. Introduksjon og bakgrunn for motstand og propulsjon danner grunnlag for å forklare metoder for å beregne totalmotstand for skip, motstandskomponenter, hvordan hydrofoil og propeller virker, kavitasjon, fart-ytelse og hvordan forskjellige modellforsøk blir utført. Øvinger underbygger viktige tema.

Prerequisites

Anbefalte forkunnskaper

TEP4110 Fluidmekanikk eller tilsvarende.

Learning outcomes

Etter fullført kurs skal studentene demonstrere grunnleggende forståelse, kunne forklare grunnleggende prinsipper og gjøre enkle beregninger og estimater knyttet til

  • Lineære bølgeteori, antagelser og begrensninger som gjelder på og under den frie bølgeoverflaten
  • Bølgekrefter på faste og flytende konstruksjoner, små- og storvolum konstruksjoner
  • Bevegelseskarakteristikk for flytende konstruksjoner og enkle kombinasjoner med bølgespekter
  • Egenperioder og karakteristikk for enkle svingesystemer på bølgeoverflaten
  • Motstand og fart/ytelse for skip basert på eksperiment og empiriske formler
  • Løft på foil og kunne velge de viktigste parametrene for en propell ved å beregne virkningsgrad, utnytte momentum-teori og forstå kavitasjon.

Files/Documents

ISCED Categories

Physical and chemical oceanography
Machinery and operators