Skip to main content
x

Maritim Kommunikasjon ( Maritime Communication )

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2020-08-17 - 2020-12-20
Faglig innhold
 • GMDSS delsystemer og utstyr
 • MF/HF/VHF sendere og mottakere for telefoni og teleks,
 • Digital selektiv oppkalling (DSC).
 • Satellittkommunikasjonsutstyr (SES\'s),
 • Nødradiopeilesendere (EPIRB\'s),
 • Radartranspondere (SART),
 • Strømforsyninger,
 • Antenner,
 • Navtex.
 • Innstilling og praktisk bruk og prøving av utstyret..
 • Radioreglement som gjelder bruk av forannevnte radioutstyr.
 • Publikasjon.
 • Ekspedisjon.
 • Nød- og sikkerhetstrafikk.

Prerequisites

Krever opptak til studieprogram:

 • Nautikk (353MN)
Anbefalte forkunnskaper

TN101810 Navigasjon 1 - Grunnleggende Navigasjon
TN202811 Maritim Engelsk

Forkunnskapskrav

VHF - SRC sertifikat, ROC/GMDSS Seritifikat eller godkjent arbeidskrav SRC TN101810

Learning outcomes

Kunnskap:

 • ha inngående kunnskap innen maritim kommunikajson i henhold til STCW kapittel IV/2, STCW kode A-IV/2 og IMO modellkurs 1.25
 • ha inngående kunnskaper om nasjonale og internasjonale regler og forskrifter knyttet til maritim kommunikasjon

Ferdigheter:

 • kunne sende og motta informasjon ved hjelp av GMDSS undersystem og utstyr
 • kunne yte radioservice i nødsituasjoner
 • utføre sine oppgaver i henhold til prinsipp for god radiovakt
 • kommunisere muntlig og skriftlig på Engelsk

Kompetanse:

 • Kunne formidle fagkunnskap innenfor fagområdet til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • GOC/GMDSS Sertifikat utstedt av Telenor Maritim Radio, - krav for å løse navigatørsertifikat

Files/Documents

ISCED Categories

Personal skills and communication