Pasar al contenido principal
x

Bachelor Watermanagement (Bachelor in Water Management )

Tipo
Doctorado (ISCED 2011 nivel 8)
Idioma

Holandés

Duración 8 semesters
Costo € 2143/year

Werken aan een veilig, duurzaam en klimaatbestendig waterbeheer in Rotterdam? Oplossingen bedenken voor waterproblemen? Volg de opleiding Watermanagement en leer hoe je stedelijk water beheert.

Als gevolg van klimaatverandering en bevolkingsgroei krijgen vooral laagliggende gebieden, zoals deltasteden, steeds meer problemen met water. Denk daarbij aan een grotere aanvoer van water door de rivieren, intensievere regenbuien, een stijgende zeespiegel en wisselende grondwaterstanden. Deltasteden hebben behoefte aan oplossingen voor deze waterproblemen én het benutten van kansen die water ook biedt. Watermanagers bedenken die oplossingen. Zij weten hoe je de stad klimaatbestendig inricht, beschermen ons tegen overstromingen en zorgen ervoor dat het rioleringsnetwerk goed functioneert. Bovendien ontwerpen ze ‘mooi’ water om aan te wonen, werken en te recreëren. Dit houdt in dat je onderzoek doet naar het watersysteem en waterkwaliteit (deltatechniek), water een plek leert geven in een drukke stad (deltadesign) en rekening houdt met belanghebbenden (deltagovernance). Rotterdam ‘gebruik’ je hiervoor als onderzoeksplek.

Heb je talent voor rekenen? Ben je creatief? Vind je maatschappelijke betrokkenheid belangrijk? Heb je interesse in alles wat met water te maken heeft en wil je de stad beter en duurzamer inrichten? Kies dan voor Watermanagement bij Hogeschool Rotterdam.

Componentes estructurales
Tesis/Disertación
Prácticas profesionales/experiencia laboral
Trabajo práctico/ de campo
Proyecto de investigación

Prerrequisitos

Categorías CINE (ISCED)

Manejo de proyectos
Conservación y gestión ambiental
Estadística
Tecnología de protección del medio ambiente
Turismo marino y costero