Pasar al contenido principal
x

Avansert Kystnavigasjon ( Advanced Coastal Navigation )

Idioma

Noruego Bokmål

Formato del curso On-site
Fecha 2020-08-17 - 2020-12-20

Som beskrevet i modellkurs for Kadettfarledsbevis, godkjent av Kystverket. I dette ligger:

 •  Kystverket, farvannsregler. Regler for lostjeneste og farledsbevis i Norge
 •  Farvannslære og oppmerking på Norskekysten
 •  Stedlinjeteori og visuelle observasjoner
 •  Sikker rutebestemmelse ved bruk av PI og ROT
 •  Begrensninger på elektroniske navigasjonssystemer
 •  Kvalitetsvurdering av sjøkart (papir og ENC).
 •  Elektroniske kart. Begrensninger og muligheter i kystnavigasjon
 •  Skipsbevegelser og håndtering av skip i begrenset farvann
 •  Seilas med los, losteknikker og brorutiner
 •  Norsk VTS tjenester, seilingsregimer og kommunikasjon

Antall deltagere på kurset er begrenset til 20. Det utstedes eget kursbevis etter bestått kurs. Dette kan benyttes ved søknad til Kystverket om Kadettfarledsbevis

Prerrequisitos

TN101810 Navigasjon 1 - Grunnleggende navigasjon, TN101708 Navigasjon 2 - Navigasjonssystemer, TN203611 Navigasjon 3 - Seilas og manøvrering og TN303012 Navigasjon 4.

Resultados del aprendizaje

Kunnskap:

 • ha grundig kunnskap om regelverk knyttet til nasjonal seilas og farledsforvaltning
 • ha grundig kunnskap om merkesystemet for visuell seilas, samt svakhetene ved dette
 • ha grundig kunnskap om navigasjonsinstrumentenes karakteristikk ved kystseilas

Læringsutbytte:

 • planlegge en sikker seilas i norsk innaskjærs farvann
 • ha grundig kjennskap til regelverk knyttet til nasjonal seilas og farledsforvaltning
 • anvende annerkjente "losteknikker" i sikring av seilas
 • ha teoretisk grunnlag for å søke kadettfarledsbevis etter gjeldende regler

Kompetanse:

 • ha et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter innenfor fagområdet

Archivos/Documentos

Categorías CINE (ISCED)

Navegación y náutica