Pasar al contenido principal
x

Navigasjon 1 - Sjøveisregler (Navigation 1 - Regulations )

Idioma

Noruego Bokmål

Formato del curso On-site
Fecha 2020-08-17 - 2020-12-20

Faglig innhold

Sjøveisregler Brovakthold

Prerrequisitos

Krever opptak til studieprogram:

  • Nautikk (353MN)
  • Nautikk (353YV)

Resultados del aprendizaje

Kunnskaper:

Kandidaten

  • har grundig kunnskap om nasjonale og internasjonale regler for forebygging av sammenstøt på sjøen.

Ferdigheter:

Kandidaten

  • skal kunne opprettholde en sikker brovakt, herunder å anvende prinsipper for sikkert vakthold og effektive broprosedyrer
  • skal kunne gjøre rede for og anvendelsen av sjøveisreglene

Generell kompetanse:

Kandidaten

  • skal kunne formidle kunnskap innen fagområdet til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
  • skal kunne delta aktivt i faglige diskusjoner og evne å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis.

Archivos/Documentos

Categorías CINE (ISCED)

Derecho marítimo y marino
Navegación y náutica