Pasar al contenido principal
x

Førstehjelp Grunnkurs (First aid basic course )

Idioma

Noruego Nynorsk

Formato del curso On-site
Fecha 2021-09-20 - 2021-09-24
Costo 11850 NOK

Opplæringen er tilrettelagt for personell som inngår i den totale førstehjelpsberedskapen og omfatter følgende:
• Medlemmer av førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner.
• Førstehjelpere og MOB-mannskap på beredskapsfartøy

Prerrequisitos

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Proceso de aplicación

Bestill kurs via en av våre bookingkanaler:
Tlf. 41 75 50 00 / E-post: kurs@resq.no / Bestillingsportalen.

Resultados del aprendizaje

Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne:
• Utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skadde og sykdom.
• Assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter

Archivos/Documentos

Categorías CINE (ISCED)

Seguridad