Pasar al contenido principal
x

Livbåtfører Konvensjonell livbåt Grunnkurs (Driver for conventional lifeboats basic course )

Idioma

Noruego Nynorsk

Formato del curso On-site
Fecha 2021-09-21 - 2021-09-24
Duración 4 dager
Costo 11 230 NOK

Omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd. Dvs. hele den redningsmessige fase er å gå i båtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og opphold på sjøen til en blir tatt opp.

Prerrequisitos

GSK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring

Proceso de aplicación

Bestill kurs via en av våre bookingkanaler:
Tlf. 41 75 50 00 / E-post: kurs@resq.no / Bestillingsportalen.

Resultados del aprendizaje

Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne:

  • Klargjøre livbåt for evakuering
  • Organisere og lede ombordstigning
  • Sjøsette livbåt
  • Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold om bord etter evakuering
  • Opprette og holde kommunikasjon med redningsenhet

Archivos/Documentos

Categorías CINE (ISCED)

Seguridad
Construcciones cerca de la costa y en mar abierto