Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Akvakultur (Aquaculture - Based in Ålesund )

Taal

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Datum 2021-01-11 - 2021-05-07

Emnet gir en innføring i akvakultur. Det dekker mange av de typer organismer som oppdrettes i vann: Alger, bløtdyr, pigghuder, krepsdyr og fisk. Det gis undervisning i hvordan organismene oppdrettes, og også hvilke krav organismene stiller og hvordan oppdretterne kan gå fram for å dekke disse kravene. Andre felt som undervises er miljøeffekter av akvakultur, potensiale for vekst og aktuelle innovasjoner. Hovedvekt legges på oppdrett av laksefisk og hvordan dette gjennomføres i Norge i dag.

Prerequisites

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:

 • Biomarin innovasjon (298BMI)
 • Bioteknologi (427BT)

Learning outcomes

Kunnskap:

Kandidaten skal kunne beskrive:

 • Status og potensiale for akvakultur som matproduserende sektor;
 • Hvordan en gjennomfører oppdrett av utvalgte arter (spesielt laks);
 • Metodikk og utstyr som anvendes i oppdrettsnæringen;
 • Metoder for å oppdrettholde god dyrevelferd.

Ferdigheter:

Kandidaten skal:

 • kunne skrive labrapport på IMRoD - format;
 • kunne bruke data-analyseverktøy for presentasjon av egne data;
 • kunne gjennomføre disseksjon av, og prøvetaking fra laks;
 • kunne gjennomføre andre utvalgte laboratorieoppgaver.

Kompetanse:

Kandidaten skal:

 • ha bakgrunn for å kunne vurdere utviklingsarbeid og nye produkter
 • innenfor akvakultur; kunne kommunisere med eksperter innen akvakultur.

Files/Documents

ISCED Categories

Aquacultuur