Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Havmiljø (Meteorology and Oceanography )

Taal

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Datum 2020-08-17 - 2020-12-20
Faglig innhold
 • Atmosfæren, trykk, temperatur og vanninnhold
 • Skyer og tåke
 • Vind og vindsystemer
 • Meteorologiske organisasjoner, værvarsling
 • Tolking av værkart
 • Værrouting
 • Tidevannslære
 • Verdenshavenes geografi
 • Vannets fysiske egenskaper
 • Havstrømmer
 • Bølgelære og beregning av værvindu
 • Forskjellige former for is på havet
 • Havforskning og instrumentering
 • Meteorologiske og oseanografiske publikasjoner

Prerequisites

Krever opptak til studieprogram:

 • Nautikk (353MN)
 • Nautikk (353YV)
 • Shipping Management (SL432)
 • Shipping management (432SM)

Learning outcomes

Kunnskap:

 • skal ha inngående kunnskap innen meteorologi og oseanografi i henhold til relevante deler av STCW kapittel II/1 og II/2 og STCW kode A-II/1 funksjon "Navigasjon på det operative nivået¿ og STCW kode A-II/2 funksjon ¿Navigasjon på ledelsesnivået¿

Ferdigheter:

 • Kandidaten skal kunne løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger knyttet til meteorologi og oseanografi for gjennomføring av seilas.
 • skal kunne benytte metoder, simulatorer og annet verktøy som danner grunnlag for å operere skip, sikkert og effektivt og bidra til både analytisk, strukturert, målrettet og innovativt arbeid.
 • skal kunne tolke forskjellige former for værkart og beskrive forventede værforhold.
 • skal kunne vise generell kunnskap om meteorologiske og oseanografiske prosesser.
 • skal kunne anvende forskjellige former for relevant statistisk informasjon i vurdering av reiseplanlegging.
 • skal kunne benytte vær- og iskart for optimal og sikker routing av skip.
 • kunne anvende forskjellige metoder for beregning av tidevann og sikker klaring under og over skipet.

Kompetanse:

 • skal være bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av sjøtransport både i et lokalt og globalt livsløpsperspektiv og evne å realisere denne kunnskapen gjennom sin yrkeskarriere til sjøs.
 • skal delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet.

Files/Documents

ISCED Categories

Fysische en chemische oceanografie
Statistiek
Veiligheid
Navigatie en zeemanschap