Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Fiskeriingeniør II: Sammenligning af udnyttelse og forvaltning af forskellige fiske- og skaldyrsarter (Fisheries Engineer II: Comparison of Exploitation and Management of Different Fish and Shellfish Species )

Taal

Danish

Course format On-site
Datum 2021-04-19 - 2021-07-02

Overordnede kursusmål

Kurset vil give den studerende basis for at sammenligne grundlæggende koncepter inden for produktion, udnyttelse og forvaltning af fisk dækkende 1) fiske¬fødevare¬¬teknologi- og sikkerhed, 2) fiskeri- og fangstteknologi, 3) fiske- og fiskeriøkologi, og 4) fiskeriforvaltning samt 5-6) praktiske processer på en fiskefabrik og ved fiskeri ombord på et fiskeskib for to udvalgte arter. Kurset vil gøre den studerende i stand til at sammenligne overordnede principper og basale aspekter i processer, dynamikker, interaktioner, reguleringer, størrelsesordener og bæredygtighedskriterier inden for disse områder. Kurset vil dygtiggøre studenterne i komparativ og anvendt videnskabeligt baseret rådgivning i forvaltningen og anvendelsen af akvatiske vedvarende ressourcer til styrkelse af den bæredygtige udnyttelse og fødevaresikkerheden. Kurset vil igennem sammenligning demonstrere sammenhænge og interaktioner imellem fiskeri, produktion, global fødevareforsyning, økonomi og forvaltning af akvatiske vedvarende ressourcer for to udvalgte arter.

Kursusindhold

Fiskeriingeniør II er et kompositkursus, der består af 6 delkomponenter, som omfatter fødevareteknologi og –sikkerhed (1), fiskeri- og fangstteknologi (2), fiske- og fiskeriøkologi (3), og fiskeriforvaltning (4), samt praktik på henholdsvis en fiskefabrik (5) og et fiskefartøj (6). Kurset vil give forståelse for forskellige arters fiskeribiologi, de biologiske og fysiske interaktioner heri, samt for teknologien og metoderne bag deres udnyttelse og bæredygtige forvaltning eksemplificeret igennem sammenligning for to hovedarter. Kurset vil sammenligne vigtige typer af fiskeri og ressourceudnyttelse mht. fiskeri og processering, samt dynamikken, teknologiske udviklinger, effektiviteten og tekniske interaktioner heri. De studerende vil blive i stand til at sammenligne to nøglearter i produktion og udnyttelse, samt de miljømæssige og økosystemmæssige påvirkninger fra fiskeri og processerings-aktiviteter. Kurset vil give en forståelse af fiskerimæssige og fødevareproduktionsmæssige nøgleparametre samt populationsdynamiske nøgle¬parametre for forskellige arter, samt gøre den studerende i stand til at sammenligne variabiliteten i disse parametre i forhold til biologiske og miljømæssige faktorer og økonomiske markedskræfter. Endelig vil vigtige typer og strukturer af fiskerisystemer, produktionssystemer, økosystemer, videnskabelige rådgivningssystemer og forvaltningssystemer blive sammenlignet. Herudover vil kurset give en grundlæggende introduktion til projekt- og rapportskrivning på tekniske uddannelser.

Prerequisites

Fiskeriingeniør I: Beskrivelse af udnyttelse og forvaltning af fisk

Learning outcomes

En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:

 • Demonstrere kendskab til og forståelse for de (bio)kemiske og mikrobielle processer, som har betydning for kvalitet for forskellige arter;
 • Redegøre for hvordan køle- og fryselagrings-temperaturer påvirker de kvalitetsbestemmende processer for forskellige arter;
 • Demonstrere forståelse for størrelses- og arts-selektivitet i fiskeriredskaber;
 • Redegøre for, hvordan redskabs-selektivitet afhænger af art, redskabstype, sæson og miljømæssige forhold;
 • Redegøre for udvalgte arters fiskeribiologi mht. vigtigste populationsdynamiske parametre;
 • Demonstrere praktisk og teoretisk kendskab til vigtige biologiske interaktioner imellem to udnyttede arter i relevant marint økosystem;
 • Anvende grundlæggende teoretisk og praktisk viden i tværdisciplinær kontekst til at sammenligne to forvaltningssystemer på to fiskearter mht. koncepter, kriterier, terminologier, parametre, standarder og procedurer inkl. bæredygtighedskriterier;
 • Redegøre for relevante problemstillinger, sammenhænge og udviklinger i komparativ sektorspecifik forvaltningskontekst for to udvalgte arter;
 • Sammenligne basisprocesserne på en fiskefabrik for to udvalgte arter;
 • Sammenligne basisprocesserne på fiskeskibe for to udvalgte arter;
 • Demonstrere kendskab til grundlæggende principper for projekt- og rapportskrivning på tekniske uddannelser

Files/Documents

ISCED Categories

Biologie
Machines en operators
Visserij
Veiligheid