Skip to main content
x

Skipsdesign I - Hydrostatikk, Stabilitet og Slepemotstand (Ship Design I - Hydrostatic, Stability and Resistance )

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2021-01-11 - 2021-05-07

Faglig innhold

 • Linjetegninger og hydrostatikk.
 • Intakt og skadet stabilitet, dynamisk stabilitet og trim.
 • Stabilitet ved grunnstøting, dokking og stabelavløp.
 • Krengeprøve.
 • Lastkondisjoner og stabilitetskriterier.
 • Klassetegninger.
 • Slepemotstand.

Prerequisites

Anbefalte forkunnskaper

MEKA1001 Mekanikk

Learning outcomes

Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • skrogutforming av skip og flytende konstruksjoner.
 • hydrostatiske størrelser og kapasiteter.
 • stabilitetsegenskaper.
 • slepemotstand. 

Kandidaten skal ha ferdigheter i:

 • bruk av relevant dataverktøy til utforming av skrog.
 • gjennomføring av skipstekniske beregninger.
 • produksjon av skipstekniske tegninger.

Kandidaten skal generell kompetanse om:

 • terminologi.
 • ulike skipstyper.
 • myndighetskrav.

Files/Documents

ISCED Categories

Naval engineering