Skip to main content
x

Introduction to Norwegian Animal- and Aquaculture Production

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2020-08-10 - 2020-08-31

Emnets innhold:

Introduksjon til norsk husdyrproduksjon.

Kurset har som formål å gi studentene innblikk i norsk husdyrproduksjon og tilhørende næringsaktiviteter, offentlig forvaltning og noe landbrukspolitikk. Undervisning vil består av demonstrasjoner i forbindelse med utferder og forelesinger av lærer og representanter fra organisasjoner tilknyttet norsk husdyrproduksjon. Undervisningen vil også delvis bli gjort av studenter ved at de presenterer oppgaver fra et husdyrrelaterte tema. Læringsutbytte vil være basiskunnskap om de ulike husdyrproduksjonene, fôrgrunnlaget, tilhørende næringsaktivitet, utfordringer innen husdyrbruk og akvakultur i forhold til bærekraftighet og klimaproblematikk, distriktspolitikk, egenproduksjon av mat, eksport og import. Informasjon om jobbmuligheter vil for husdyrvitenskapskandidater vil også bli en naturlig del av kurset.

Kurset vil gi trening i å skrive og organisere en rapport om et oppgitt tema. Det vil være nyttig kunnskap or det videre studium. En av oppgavene vil gi en kort innføring i vitenskapelig prosess, hypotesetesting, statistikk og rapportskriving som det blir mer av i senere kurs og et sentralt område å ha kunnskap om i senere oppgave/rapportskriving.

Prerequisites

Anbefalte forkunnskaper:

Praktisk erfaring med en eller flere husdyrproduksjoner.

Learning outcomes

Basiskunnskaper om norske husdyr- og akvakulturproduksjoner og tilhørende næringsaktiviteter, offentlig landbruksforvaltning, husdyrrelatert landbrukspolitikk og selvberging, arealressurser og klimabegrensinger for planteproduksjon i Norge, utfordringer for framtidig husdyr- og akvakulturproduksjon. Økologisk landbruk i Norge og status for økologisk husdyrproduksjon. Klimaendringer og konsekvenser for norsk landbruk. Forskning for å utvikle nye fôrressurser til husdyr og fisk. Innføring i bærekraftsbegrepet og livsløpsanalyser (LCA) i landbruket. 

Files/Documents

ISCED Categories

Biology
Aquaculture