Skip to main content
x

Pelagisk økologi (Pelagic Ecology )

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2021-01-04 - 2021-06-18

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til de frie vannmassers økosystemer, og vil dekke tema over hele feltet fra det fysisk-kjemiske miljøet til pelagiske næringsnett, inklusive biologiske prosesser og evolusjonære tilpasninger til en pelagisk livsform, så vel som globale miljøforandringsutfordringer for disse systemene. Emnet inneholder både et observasjonstokt i Oslofjorden og et eksperiment-orientert feltkurs.

Application procedure

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Learning outcomes

Emnet gir grunnleggende forståelse av prosesser på stor og liten skala som styrer struktur og funksjon i pelagiske økosystemer. Du vil blant annet bli fortrolig med:

  • det fysisk-kjemiske miljøet og dets betydning for den vertikale strukturen av det pelagiske habitatet
  • organismer, biologiske prosesser, evolusjonære tilpasninger og økologiske næringsnett
  • betydningen av globale miljøforandringer for pelagiske økosystemer
  • utfordringer og teknikker for å undersøke organismesamfunn i de frie vannmasser

Files/Documents

ISCED Categories

Biology
Ecology