Skip to main content
x

Marinbiologi (Marine Biology )

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2020-08-10 - 2020-12-18

Kort om emnet

Emnet beskriver marine næringskjeder fra primærproduksjon til fisk og topp-predatorer. Det legges vekt på hvordan artenes livshistorie er tilpasset oseanografiske forhold og den sesongmessige og geografiske produksjonen i nordlige havområder. Emnet tar også opp sentrale miljøutfordringer.

Application procedure

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Emnene BIOS3300 og BIOS4300 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

 1. Bachelorprogramstudenter ved Institutt for biovitenskap og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan.
 2. Andre programstudenter.
 3. Enkeltemne- og utvekslingsstudenter.

Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning.

Emnene har 40 plasser.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Learning outcomes

Etter å ha fullført emnet har du kunnskap om:

 • Mekanismer og drivkrefter som styrer havstrømmene
 • Marine næringskjeder, fra planteplankton til topp-predatorer
 • Livshistorier hos viktige norske fiskeslag og hvordan disse er tilpasset det fysiske og biologiske miljøet
 • Sentrale marine miljøutfordringer

Files/Documents

ISCED Categories

Biology
Ecology
Physical and chemical oceanography