Skip to main content
x

Rannsóknaraðferðir og tölfræðileg greining (Research Methods and Statistical Analysis )

Language

Icelandic

Course format Online
Date 2021-01-11 - 2021-05-07

Námskeiðslýsing:

Fjallað er um rannsóknarsnið, helstu gagnaöflunaraðferðir og tölfræði. Af eigindlegum og megindlegum aðferðum er fjallað um viðtöl, rýnihópa og þátttökuathuganir, tilraunir, spurningakannanir og notkun opinberra gagna í rannsóknum. Þá eru kenndir helstu þættir í lýsandi tölfræði, myndrænni framsetningu gagna og einfaldri framsetningu á niðurstöðum. Kynnt eru grunnatriði í ályktunartölfræði, líkindareikningi og einföld tölfræðipróf. Einnig er farið í grunnatriði aðhvarfsgreiningar. Kynnt er skráning gagna í gagnagrunna og grunnatriði í notkun tölfræðiforrita.

Prerequisites

Nauðsynleg undirstaða  VIH0106100 Vinnulag í háskólanámi

Learning outcomes

Að loknu námskeiðinu skal nemandinn:

  • hafa öðlast skilning á helstu gagnaöflunaraðferðum
  • hafa öðlast skilning og færni í notkun helstu aðferða lýsandi tölfræði
  • kunna skil á helstu megindlegum og eigindlegum rannsóknaraðferðum
  • hafa öðlast skilning og færni í notkun stikaðrar og óstikaðrar ályktunartölfræði
  • geta reiknað ýmis marktæknipróf fyrir eina breytu og samband tveggja breyta,
  • hafa öðlast grundvallarfærni í notkun forrita til skráningar og úrvinnslu á tölulegum gögnum.

Files/Documents

ISCED Categories

Statistics