Skip to main content
x

Kinh tế vận tải biển (Economics of sea transport )

Type
Bachelor (ISCED 2011 level 6)
Language

Vietnamese

Cost Học phí tương đương với hệ đại trà

1. Mc tiêđào to

Với mục tiêu đào tạo những nhà quản lý tương lai chương trình Kinh tế vận tải biển trang bị cho sinh viên khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng và năng lực để tham gia quản lý nhà nước về vận tải biển, quản lý các doanh nghiệp vận tải biển và các doanh nghiệp cảng biển trong nước và nước ngoài, có khả năng định hướng phát triển doanh nghiệp trong từng thời điểm - giai đoạn thích hợp, có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh với nền kinh tế toàn cầu, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh đặc biệt trong ngành Kinh tế vận tải biển với mục đích làm việc trong môi trường quốc tế.

Mục tiêu đào tạo:

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về tổ chức vận chuyển và quản lý công tác đội tàu vận tải, lập luận chứng kinh tế để tổ chức vận chuyển đường biển và lựa chọn loại tàu vận tải biển, tổ chức cơ giới hóa công tác xếp dỡ hàng ở cảng, tổ chức lao động trong doanh nghiệp, lập kế hoạch lao động và tiền lương …

Sinh viên có khả năng áp dụng các lý thuyết chuyên ngành vào thực tiễn, phân tích và xử lý thông tin để dự báo hướng phát triển thị trường và phục vụ cho các nghiệp vụ vận tải biển.

Sinh viên có khả năng phân tích, nhận diện, dự báo và đưa ra được giải pháp, xu thế phát triển vận tải biển trong môi trường kinh doanh đầy biến động.

2. Chương trình đào to, đi ngũ ging viên và cơ s vt cht

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế vận tải biển được xây dựng dựa trên các chương trình của các trường đại học hàng đầu về vận tải biển và được cập nhật hàng năm.

Đội ngũ giảng viên cơ hữu tốt nghiệp từ các trường Đại học Hàng Hải Việt Nam và quốc tế; có kinh nghiệm giảng dạy và thực tế của doanh nghiệp. Phương pháp dạy học hướng đến sinh viên (sinh viên làm trung tâm).

Hỗ trợ sinh viên tham gia 3 đợt thực tập chính tại các doanh nghiệp vận tải biển và các doanh nghiệp cảng và quá trình thực hiện đồ án môn học. Tạo điều kiện để sinh viên tham gia các chương trình quản lý tại các doanh nghiệp vận tải biển.

3. Cơ hi vic làm, kh năng thăng tiến trong công vic

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các phòng ban chức năng như Phòng kinh doanh, Phòng kế hoạch, Phòng Marketing, Phòng tổ chức, Phòng hỗ trợ - giao dịch khách hàng, Phòng khai thác hoặc Trợ lý cho nhà quản lý các cấp trong bộ máy quản lý về vận tải biển. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận các công việc tại:

Các cơ quan quản lý nhà nước về vận tải biển;

Các doanh nghiệp vận tải biển;

Các doanh nghiệp cảng biển;

Các công ty cung cấp dịch vụ logistics;

Các công ty giao nhận, đại lý, môi giới tàu biển.

ISCED Categories

Personal skills and communication
Maritime economy