Skip to main content
x

Kinh tế vận tải thủy ( Economics of water transport )

Type
Bachelor (ISCED 2011 level 6)
Language

Vietnamese

Cost Học phí tương đương với hệ đại trà

1. Mục tiêu đào tạo

- Về kiến thức: Nắm vững kiến thức về các yếu tố thị trường vận tải thuỷ nội địa, đặc điểm sản xuất kinh doanh cũng như các chỉ tiêu khai thác và hiệu quả kinh doanh trong vận tải thuỷ nội địa; vấn đề chung của cảng, hoạt động của cảng, quản lý cảng; chứng từ trong vận tải thuỷ nội địa; Kiến thức cơ bản liên quan đến chế độ pháp lý trong kinh doanh vận tải thuỷ nội địa.

- Về kỹ năng: Có khả năng dự thảo hợp đồng vận chuyển, tổ chức vận chuyển và quản lý công tác đội tàu vận tải thuỷ nội địa; Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật để tổ chức vận chuyển đường thuỷ nội địa và lựa chọn phương tiện; Tổ chức cơ giới hóa công tác xếp dỡ hàng ở cảng, tính toán, lựa chọn phương án có lợi, lập kế hoạch công tác xếp dỡ ở cảng; Tổ chức lao động trong doanh nghiệp, lập kế hoạch lao động và tiền lương; Hạch toán kinh tế trong vận tải thủy.

2. Chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế vận tải thủy được xây dựng dựa trên các chương trình của các trường đại học hàng đầu về vận tải thủy và được cập nhật hàng năm.

Đội ngũ giảng viên cơ hữu tốt nghiệp từ trường Đại học Hàng Hải Việt Nam và quốc tế; có kinh nghiệm giảng dạy và thực tế của doanh nghiệp. Phương pháp dạy học hướng đến sinh viên (sinh viên làm trung tâm).

Hỗ trợ sinh viên tham gia các đợt thực tập chính tại các doanh nghiệp vận tải thủy và các doanh nghiệp cảng và quá trình thực hiện đồ án môn học. Tạo điều kiện để sinh viên tham gia các chương trình quản lý tại các doanh nghiệp vận tải thủy.

3. Cơ hội việc làm, khả năng thăng tiến trong công việc

- Có thể đảm nhiệm các chức danh quản lý các cấp tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải thuỷ nội địa như:

Các cơ quan quản lý nhà nước về vận tải thuỷ;

Các doanh nghiệp vận tải;

Các doanh nghiệp cảng;

Các công ty cung cấp dịch vụ logistics;

Các công ty giao nhận, đại lý môi giới.

- Khả năng thăng tiến trong công việc:

Sinh viên có khả năng nhận được việc làm trong quá trình học.

Sinh viên có thể đi làm ngay sau khi tốt nghiệp.

Khả năng gia tăng thu nhập và lương.

Cơ hội tham dự và nhận học bổng từ các chương trình học tập, giao lưu quốc tế.

ISCED Categories

Maritime economy
Logistics and shipping management
Marine and maritime law