Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Navigasjon 1 - Terrestrisk (Navigation 1 - Terrestrial )

Taal

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Datum 2020-08-17 - 2020-12-20

Faglig innhold

 • Terrestrisk navigering
 • Astronomisk navigering

Prerequisites

Krever opptak til studieprogram:

 • Nautikk (353MN)
 • Nautikk (353YV)

Learning outcomes

Kunnskap:

Kandidaten

 • skal ha inngående kunnskap innen klassiske og grunnleggende navigasjonsmetoder i henhold til relevante deler av STCW kapittel II/1 og II/2 og STCW kode A-II/1 funksjon navigasjon på det operative nivået og STCW kode A-II/2 funksjon navigasjon på ledelsesnivået
 • inngående kunnskaper om radiokommunikasjon med DSC på operativt nivå
 • kunnskap om å motta informasjon ved hjelp av optisk telegrafering

Ferdigheter:

 • kunne løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger knyttet til grunnleggende navigasjon av skip.
 • kunne benytte metoder, simulatorer og annet verktøy som danner grunnlag for å navigere skip, sikkert og effektivt og bidra til både analytisk, strukturert, målrettet og innovativt arbeid.
 • kunne demonstrere grunnleggende kunnskap og forståelse om navigasjonsrelaterte geodetiske tema som jordens form, koordinatsystem, geodetiske datum og generell kartlære
 • kunne anvende terrestriske og astronomiske navigasjonsmetoder
 • kunne anvende metoder for sikker kystnavigering
 • kunne opprettholde en sikker brovakt, herunder å anvende prinsipper for sikkert vakthold og effektive broprosedyrer
 • kunne gjøre rede for sjøveisreglene
 • kunne bruke VHF radio med DSC på operativt nivå
 • kunne sende og motta informasjon ved hjelp av optisk telegrafering

Generell kompetanse:

 • kunne formidle kunnskap innen fagområdet til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • kunne delta aktivt i faglige diskusjoner og evne å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis.

Files/Documents

ISCED Categories

Navigatie en zeemanschap